Ett oberoende investment managementbolag med fokus på fastighetsinvesteringar

Team

Teamet på Redito består av en grupp medarbetare med lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och med bakgrund inom såväl transaktioner, fastighetsutveckling som private equity/corporate finance.

Jan Björk

Founding Partner

Patrik Hegbart

Founding Partner

Marc Von Melen

Chief Executive Officer

Magnus Grape

Investment Manager

Andreas Norberg

Head of Property Development

Gustaf Leissner

Project Development Manager

Lina Lundström

Project Development Manager

Emil Natanaelsson

Head of Asset Management Sweden

Axel Truc

Junior Investment Manager

Fredrik Bergkvist

Head of Commercial Management

Laleh Poornasr

Commercial Manager

Joel Huotilainen

Commercial Manager

Anders Kindstedt

Chief Financial Officer

Alexander Nilsson

Chief Financial Officer (föräldraledig)

Linnéa Kylberg

Chief Financial Officer

Andreas Törnqvist

Head of Technical Management Sweden

Jarmo Pulliainen

Head of Technical Management Finland

Charlotte Hegbart

Office Manager

Elin Stopner

Commercial Manager

Tommi Seppänen

Senior Asset Manager